O firmie

SVGE Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem branży energetycznej o profilu zorientowanym na rozwiązania służące do produkcji i efektywnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Działalność SVGE to przede wszystkim:

  • Projektowanie i tworzenie rozwiązań funkcjonalnych umożliwiających produkcję i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
  • Integracja wysokiej jakości komponentów i dostosowanie produktu do potrzeb i wymagań Klientów.
  • Doradztwo i realizacja inwestycji.
  • Sprzedaż hurtowa i detaliczna kompleksowych rozwiązań i poszczególnych komponentów poprzez własną sieć sprzedaży oraz poprzez naszych partnerów handlowych.
  • Udział w pracach badawczo-rozwojowych.
  • Przekazywanie wiedzy z dziedziny wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 

Naszą ofertę kierujemy do:

  • Klientów indywidualnych
  • Przedsiębiorstw i instytucji publicznych
  • Inwestorów
  • Firm sektora energetycznego i producentów energii

 

Podstawą działania SVGE jest zespół ludzi, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie naszej działalności, co pozwala na rzetelną i kompleksową realizację stawianych przed nami zadań. Naszym niewątpliwym atutem są również bardzo dobre relacje z podmiotami współpracującymi, co przekłada się pozytywnie na jakość naszej oferty.

 

Misją SVGE jest czynny udział w procesie transformacji modelu energetycznego zdominowanego przez scentralizowane wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z drożejących źródeł kopalnych na model, w którym znaczącą rolę odgrywa produkcja rozproszona, wykorzystująca różne metody pozyskiwania energii, w tym metody korzystające ze źródeł odnawialnych.  Wierzymy, że transformacja ta pozwoli na poprawę jakości życia społeczeństwa oraz na zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Mamy przy tym pełną świadomość, że jest to proces długotrwały, wymagający wysokich kompetencji jak również zdroworozsądkowego podejścia, co pozwoli na zachowanie korzystnego wpływu zmian na ekonomię i konkurencyjność naszej gospodarki.