Nota prawna

Właścicielem serwisu jest

SVGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Siedziba:

Jatne 19

05-430 Celestynów

 

KRS: 0000387741

Organ prowadządzy rejestr:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN

 

NIP: 521-360-66-34

REGON: 142961494

VAT EU: PL5213606634

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Znaki firmowe i materiały kooperantów umieszczone w serwisie są ich własnością i mogą podlegać ochronie prawnej.

 

Treści publikowane w niniejszym serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. SVGE Sp. z o.o. dokłada starań, aby treść niniejszego serwisu była rzetelna i aktualna, lecz nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoby zainteresowane szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinny kontaktować się z naszym biurem lub jednym z naszych przedstawicieli.