Nasza oferta

Pozyskiwanie energii, zwłaszcza prądu elektrycznego, ze źródeł odnawialnych stało się realną alternatywą wobec dominującego modelu jej produkcji wykorzystującego ograniczone i drożejące zasoby paliw kopalnych. Alternatywa ta jest szczególnie korzystna, gdyż aktywny udział w procesie produkcji staje się dostępny nie tylko dla koncernów energetycznych, ale również dla firm spoza branży, instytucji i pojedynczych gospodarstw domowych. Daje to szansę na zwiększenie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Instalacje produkujące prąd elektryczny z energii Słońca korzystają z czystego, darmowego i powszechnie dostępnego „paliwa”.

 

Rozwiązania oferowane przez SVGE:

 • Instalacje fotowoltaiczne o zróżnicowanej skali, w wariantach wyspowych i współpracujących z siecią energetyczną
 • Instalacje fotowoltaiczne ściśle zintegrowane z bryłą i architekturą obiektów (BIPV)
 • Systemy zarządzania energią
 • Systemy magazynowania energii
 • Energooszczędne systemy oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
 • Pojedyncze elementy systemów służące do ich budowy lub modyfikacji

 

Kompleksowość usług dostarczanych przez SVGE:

 • Profesjonalne doradztwo
 • Optymalizacja rozwiązania pod kątem potrzeb i wymagań Klientów
 • Dobór trwałych komponentów o wysokiej jakości
 • Wykonanie projektu
 • Instalacja i uruchomienie
 • Serwis, modyfikacja i rozbudowa istniejących systemów