Dla inwestorów

SVGE oferuje szereg rozwiązań dla systemów obiektowych, w których największe korzyści z ich zastosowania można osiągnąć implementując je już w fazie realizacji projektu.

 

Odpowiednio zaprojektowane systemy konwertujące energię słońca i wiatru na energię elektryczną połączone z umiejętnie dobranymi systemami przetworzenia, magazynowania i oszczędnego odbioru tej energii, redukują przyszły koszt eksploatacji nowopowstałego obiektu, podnosząc przez to wartość i atrakcyjność inwestycji.

 

Na szczególną uwagę zasługują systemy fotowoltaiczne ściśle zintegrowane z obiektami , w których moduły wytwarzające prąd wbudowane są w fasady, dachy lub umieszczone są na elewacji budynku. Niezwykle cenna jest możliwość wykorzystania elementów fotowoltaicznych zachowujących ograniczoną przezierność. W tym obszarze, oprócz aspektów technicznych i funkcjonalnych rozwiązania, szczególnie istotne są walory estetyczne instalacji i umiejętne jej wkomponowanie w całość projektu.

 

 

Oferta skierowana jest głównie do:

  • deweloperów
  • samorządów zainteresowanych rozwojem podległej infrastruktury
  • operatorów obiektów użyteczności publicznej

 

W projektowaniu tego typu rozwiązań SVGE współpracuje z:

 

axis mason